Het afgelopen jaar heeft Charlotte zich beziggehouden met data-analyse en beleidsvorming bij het team HR-beleid van de Universiteit Leiden. Dit jaar laat ze de data-analyse nog niet los en gaat ze aan de slag als projectmedewerker bij de Erasmus Universiteit voor de Strategie Monitoring.

Het idee is om de mooie strategische doelen uit Strategy 2024 meetbaar te gaan maken, zodat we deze kunnen volgen, bediscussiëren en kunnen leren van de realisatie van deze doelen.

“Voor elke pijler van strategische doelen zijn eigenaren aangesteld, verspreid over de hele EUR. In co-creatie selecteren we indicatoren en maken we de doelen kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk en meetbaar. Dit vormt de inhoud van de monitor, die we uiteindelijk gaan vangen in een visueel dashboard. Zo’n monitor kan betrokkenen inzicht geven in de voortgang van de realisatie van de strategie en de dialogen over strategische doelen ondersteunen. Naast mijn werk voor de strategie monitoring ga met het team Institutional Research binnen Business Intelligence & Data analytics aan de slag met organisatie-brede datavraagstukken. Bij ontwikkelingen komen er vaak vragen boven tafel die voorheen onbeantwoord bleven, maar door de instelling van het team beantwoord kunnen worden. Een voorbeeld van zo’n vraag is of het stijgen of zakken van de EUR op rankings ook invloed heeft op de studentaantallen in het volgende jaar.”

Charlotte van den Hengel

Charlotte van den Hengel

Projectmedewerker Strategie Monitoring

Charlotte van den Hengel, MSc
Erasmus Universiteit
Corporate Planning & Control / Business analytics & Data Analytics