Na weken in spanning het nieuws en de persconferenties in de gaten te hebben gehouden, was het op 27 mei 2021 dan eindelijk zo ver: lichting 6 van het LDE traineeship mocht op ‘studiereis’!

Met inachtneming van de gepaste afstand en mondkapjes konden wij als groep samenkomen in het Bilderberg Hotel in Scheveningen en elkaar voor het eerst in een lange tijd in 3D ontmoeten. Na een inloop met kopjes koffie en even bijpraten, gingen wij al snel over tot de orde van de dag: ons programma bestond uit een verzameling van brainstormsessies tot strand activiteiten, teken- en storytelling workshops en een Quiz, allemaal georganiseerd door verschillende leden van LDE 6.

Dag 1: Een ritje in de tijdmachine

In voorgaande jaren was het doel van de studiereis om de trainees de kans te geven om buiten de LDE Universiteiten en buiten Nederland te kijken en te leren, en om deze nieuwe inzichten mee naar huis te nemen. Dit jaar hebben wij dit een beetje anders aangepakt. In plaats van naar buiten te kijken hebben wij ervoor gekozen om onze blik naar binnen toe te keren, om terug te kijken maar ook vooruit. We stelden onszelf de vragen: Hoe kijken wij als trainees terug op het traineeship? Wat was succesvol en wat zou er anders kunnen? En waar willen wij heen na het traineeship?

Wij startten de studiereis met een reflectie op het LDE Traineeship met Wim van den Doel (Decaan LDE Universities) en Maaike Snoep (secretaris LDE Universities). Na een presentatie van Wim over de LDE alliantie zijn wij met elkaar in gesprek gegaan over het LDE traineeship en de rol van de LDE trainees binnen de organisaties.  Voorafgaand aan deze sessie hebben wij als groep input verzameld en thema’s bedacht waarover wij samen verder zouden kunnen brainstormen. Hieruit volgden verschillende ideeën en aanbevelingen, welke in een verslag zijn teruggekoppeld aan de organisatie.

Na een welverdiende lunch zijn wij aan het werk gezet door Alice van de Vooren en Sacha Bol van het Risbo met een workshop Storytelling aan de hand van theater technieken. Onze opdracht was om onze grootste les van het LDE Traineeship aan elkaar te vertellen aan de hand van een object, en door gebruik te maken van de verschillende stijlen en technieken die wij hebben geleerd. Als afsluiter van de dag zijn wij het strand op gegaan om tegen elkaar te wedijveren in Kubb, Jeu de Boules en een hersenkraker!

Dag 2: Koppotelingen en de grote Universiteitsquiz

De volgende dag begon met strandwandelingetjes, een baantje trekken in het Hotelzwembad, of zelfs een duik in de zee (!!).

De volgende training die op het programma stond was ‘zakelijk tekenen’ door Saskia van Langeveld van Ontwikkelzin. Door ons kennis te laten maken met een aantal basis principes van het zakelijk tekenen leerde Saskia ons om op een eenvoudige maar duidelijke manier een plan of proces overzichtelijk weer te geven. Deze oefening in visueel denken en visueel een verhaal te vertellen was een leuke manier voor onze groep om eens anders te kijken naar het vertellen van een verhaal of het schrijven van een uitgebreid stuk tekst.

Als afsluiter van de studiereis werd de groep opgedeeld en werd er weer gestreden om eer en chocolade, dit keer door het beantwoorden van een hele reeks vragen over universiteiten, het LDE en de groep trainees.  Na de quiz werd de studiereis afgesloten en werd het weekend ingeluid.

Afsluiting

Het is erg gek om te bedenken dat onze lichting meer dan de helft van het traineeship online heeft doorgemaakt. Hierdoor was het des te fijner dat de studiereis wel kon plaatsvinden. Deze studiereis heeft ons de kans gegeven om samen met het LDE bestuur te brainstormen over het LDE Traineeship, om onze inzichten en ideeën terug te geven, om te reflecteren op onze ervaringen, om nieuwe skills te leren maar vooral ook om elkaar weer te zien en het traineeship avontuur gezamenlijk af te sluiten.

Praatplaat gemaakt met gebruik van de handvatten uit de workshop ‘zakelijk tekenen’ van Ontwikkelzin.