De wereldwijde Black Lives Matter protesten in 2020 hebben miljoenen mensen geraakt. Zo ook LDE trainees Julia Kreuwel (EUR) en Caitlin Utama (TUD). In mei besloten zij dat ook LDE trainees lering uit deze beweging konden trekken, leren staat immers centraal als trainee. Samen met mede trainees Neeltje van Roessel, Judith van Werkhooven en later Caius Nijstad stelden zij een plan op om diversiteit en inclusie (D&I) in het traineeship structureel onder de aandacht te brengen. Belangrijk was om zowel de trainees van LDE 6 als LDE 7 samen te brengen. Om onderlinge banden te versterken in een tijd van online werken, maar ook in de hoop dat de aandacht voor D&I binnen het gehele traineeship ingebed kon worden. Inhoudelijk diende het individuele bewustwordingsproces voorop te staan: met welke aannames lopen wij als trainee rond op het gebied van diversiteit en inclusie in de samenleving? Hoe uit dat zich in ons gedrag? De workshop diende daarnaast relevante inzichten en handvaten te bieden die op de werkvloer toepasbaar zijn.

De coördinatoren van het LDE traineeship waren direct enthousiast en zorgden ervoor dat de financiële middelen werden toegekend. Dankzij hun aanmoediging en de volledige vrijheid om zelf invulling te geven aan de workshop kon de organisatie van start. In haar rol bij het Diversity and Inclusion Office van de Erasmus Universiteit werd Julia geïnspireerd door spreker en D&I-expert Aminata Cairo. Zij moedigt mensen, gemeenschappen en organisaties aan om positieve veranderingen door te voeren en de boodschap uit de dragen dat elk verhaal waarde heeft. Het contact was snel gelegd en haar kennis, levendige trainingsstijl en brede interpretatie van D&I beloofden een bijzondere leerervaring.

Om de kans op blijvende impact te vergroten koos de organisatie in samenspraak met Aminata voor drie online sessies van anderhalf uur. Een vierde sessie zal nog volgen, hopelijk fysiek. De eerste drie sessies hebben mooie en leerzame momenten meegebracht: we hebben gezongen, geëxperimenteerd met verschillende vertel- en luisterstijlen, geoefend met confronterende situaties, persoonlijke verhalen gedeeld en geflecteerd op de eigen rol en impact binnen een organisatie op het gebied van diversiteit en inclusie.

Dankzij deze ruimte voor eigen initiatief binnen het LDE traineeship hebben we als trainees onze maatschappelijke rol verder kunnen verkennen, binnen een organisatie, maar ook binnen ons persoonlijke leven. Bewustwording van eigen aannames en gedrag vraagt om constante aandacht en door de workshop Diversiteit & Inclusie hebben we hier mooie stappen in weten te maken. Op deze manier kunnen wij het heft in handen nemen om de veranderingen die wij willen zien binnen onze organisaties in gang te zetten.