Dag 1: Draken bestaan niet alleen in Game of Thrones

Afgelopen 10 november was het moment eindelijk daar: de eerste tweedaagse training van LDE7, gegeven door De Baak. Met twee maanden werkervaring als trainee achter de rug begonnen we hoopvol aan deze training waarbij professionele identiteit centraal zou staan. Vooraf wisten we al dat onze training anders zou worden dan andere jaren. Als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19, waar we momenteel mee te maken hebben, werd er namelijk besloten om de training om te vormen naar een online variant.

Ondanks het feit dat we de training vanuit huis volgden, bleven we actief door wandelend met elkaar te bellen en steeds uiteen te gaan in verschillende break-out rooms. Ook zijn veel van ons toch in kleine groepjes van 2 of 3 personen bij elkaar gekomen (uiteraard met inachtneming van de richtlijnen vanuit de overheid). Tijdens deze eerste dag stonden talenten en valkuilen (“draken”) centraal. Het was erg waardevol om hiermee bezig te zijn, omdat we elkaar hierdoor van een andere kant leerden kennen. Bovendien stimuleerde het ons ook om op een nieuwe manier te kijken naar de kwaliteiten van onszelf en anderen. Via prikkelende vragen en een schrijfoefening leerden we over hoe je je gedraagt in lastige situaties en over waarom het waardevol is om dit gedrag te (her)kennen.

De dag werd afgesloten met een mini-coachingssessie met een van de trainers, waarbij we konden bespreken wat vandaag de meeste vraagtekens had opgeroepen. Hiermee werd er een strik om deze eerste dag gedaan, zodat we morgen vol goede moed zouden doorstarten.

Dag 2: Meet Trudy

De tweede trainingsdag startten we met korte opwarm-gesprekjes over hoe we de eerste dag hadden ervaren en over onze verwachtingen voor de training van vandaag. Na deze check-in deelden de trainers het programma. Al snel werd het duidelijk dat de focus van vandaag anders zou zijn dan die van gisteren. Waar gisteren vooral in het thema stond van zelfreflectie, stond vandaag centraal hoe we hetgeen dat we gisteren hebben geleerd zouden kunnen toepassen in ons werk.

We begonnen hiermee door aan de slag te gaan met een groepsexperiment. Bij het uitwerken van een casusopdracht werden we uitgedaagd om onze talenten actief in te zetten. Na dit experiment volgde een groepsreflectie, die minstens zo waardevol was als de oefening zelf. Het was mooi om te merken hoe tijdens het experiment ieders talenten naar boven kwamen, maar ook om te ervaren hoe hier in de nabespreking zo openlijk op werd gereflecteerd.

Na de lunch zoomden we verder in op onze “draken” en op hoe deze zich verhouden tot ons leerproces. De dag werd afgesloten met het vormen van een thruddy – een samenvoeging van ‘trio’ en ‘buddy’ – wat al snel werd verbasterd tot Trudy, waardoor de chat volstroomde met woordgrappen. Toen we hierna daadwerkelijk aan de slag gingen met ‘Trudy’, bespraken we in drietallen hoe we de komende tijd de kennis van gisteren en vandaag zouden gaan toepassen. De gedachte hierachter was om via het maken van afspraken (met Trudy) elkaar scherp en gemotiveerd te houden en om bezig te blijven met onze ontwikkeling tussen deze training en de volgende. Tot slot werd er een laatste rondvraag gehouden in de grote groep over de opbrengsten van de training en werd de dag afgesloten.

Terugblik

Al met al denken we dat we mogen terugkijken op een geslaagde eerste LDE-training. De training vond online plaats, maar heeft ons desondanks meer dan voldoende aan het denken gezet.
Tijdens de training werden verschillende vormen van werken (individueel, online groepsgesprekken, duo-gesprekken buiten) met elkaar afgewisseld, waardoor de training dynamischer was dan verwacht. Terugkijkend is onze grootste angst – om twee dagen non-stop achter het scherm door te brengen – gelukkig geen werkelijkheid geworden. In tegendeel zelfs: de online training was nuttig, leerzaam en erg interactief. Wij kijken ernaar uit om aan de slag te gaan met de opbrengst van deze training en zijn benieuwd naar wat de volgende training ons zal gaan brengen.