Van cyberweerbaarheid tot positieve impact

Stefan en Neeltje zijn eerstejaars LDE-trainees. Stefan is werkzaam bij de afdeling informatiemanagement aan de Universiteit Leiden en Neeltje bij het Positive Change Initiative van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Middels deze blog geven ze graag een kijkje in de verscheidenheid aan projecten die het traineeship te bieden heeft. Ze willen hiermee ingaan op de successen, leermomenten en uitdagingen.

Werken aan weerbaarheid in de cyberwereld

Stefan Luurs | Universiteit Leiden | Informatiemanagement (cybersecurity)

Als trainee ben ik onderdeel van een team dat de komende tijd medewerkers weerbaarder gaat maken tegen dreigingen vanuit de cyberwereld. Cybersecurity heeft een technische- en menselijke kant, ik richt mij op het laatste. Mijn werkzaamheden zijn divers en vormen soms ook een uitdaging, maar juist de (grote) uitdagingen vormen de leermomenten.

Er zijn verschillende vormen van cybercriminaliteit. Hoe zijn deze vormen van criminaliteit te herkennen en wat kan een medewerker doen om geen slachtoffer te worden. Met een bewustwordingscampagne proberen wij medewerkers weerbaarder te maken in de cyberwereld. Uiteindelijk doen we dit dan ook weer om Universiteit Leiden beter te beschermen. Dit blijft een lastige taak, denk bijvoorbeeld aan de verschillende cyberincidenten (zoals hacks) bij andere universiteiten in Europa.

De uitdagingen zitten in de situaties waarover je nog niet de kennis en ervaring hebt. Dat lijkt benauwend maar je krijgt de vrijheid om te oefenen. Fouten maken mag, maar leer ervan. Als projectleider komt er veel op je af. Je leert in de praktijk hoe je een project kan opzetten, waar je rekening mee moet houden en tegen welke dillema’s je kan aanlopen. Voor mij was het opzetten van de bewustwordingscampagne een ervaring waarvan ik veel heb geleerd. Met name wat de verantwoordelijkheden zijn van een projectleider is duidelijker geworden in dit specifieke project. Het zijn vaardigheden die ik weer meeneem naar het volgende jaar.

 

Mocht je meer over cyber security willen weten, dit is het boek dat Stefan momenteel op zijn nachtkastje heeft liggen!

Verandering hoort erbij

Neeltje van Roessel | Erasmus Universiteit Rotterdam | Positive Change Initiative

Een van de projecten die ik leid is het SDG Ambassadors program. SDG verwijst naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ik begeleid een groep studenten die elk individueel of in een tweetal een van de 17 SDGs vertegenwoordigen. De studenten leiden dit academisch jaar hun eigen project met als doel lokale positieve impact. Twee studenten zijn bijvoorbeeld langs verschillende basisscholen gegaan in Maassluis om kinderen van 8 tot 10 jaar een workshop te geven over de SDGs. Ze hebben uitgelegd wat de doelen inhouden en met de kinderen nagedacht over oplossingen. Een andere student is een project gestart om alle gezondheids- en welzijnsinitiatieven op de campus in kaart te brengen en aan te bieden via een overzichtelijk platform.

In oktober bedacht ik dat ik graag over dit project een blog wilde schrijven in het voorjaar omdat ik ‘tegen die tijd’ een goed overzicht zou hebben van de projecten en de vooruitgang kon laten zien. Door de coronacrisis moesten vele projecten en planningen omgegooid worden en dat betekende voor de studenten ambassadeurs dat de meeste projecten stil kwamen te liggen. Omdat de basisscholen dichtgingen moesten de twee studenten de workshops die zij gepland hadden afzeggen. Vanwege de plotselinge overgang naar thuiswerken en -studeren is er vanuit een andere afdeling van de universiteit in sneltreinvaart een website opgezet die een overzicht biedt van alle initiatieven rondom gezondheid en welzijn. De student ambassadeur die hiermee bezig was moest dus andere manieren zoeken om met haar project een bijdrage te kunnen leveren.

De afgelopen weken zijn we na gaan denken hoe we de projecten om konden zetten naar digitale versies. Dit was een grote uitdaging. Enerzijds was het voor sommige projecten onmogelijk ze digitaal voort te zetten, anderzijds heeft deze crisis ook tot creatieve en nieuwe oplossingen geleid. Een groep ambassadeurs is bijvoorbeeld een initiatief gestart om wekelijks via het openbare online platform StayRotterdam een bijeenkomst aan te bieden waar een van de SDGs centraal staat. Een andere ambassadeur is in samenwerking met een PhD studente van de Erasmus Universiteit een online evenement aan het organiseren waar het onderwerp Period Poverty aan het licht gebracht wordt.

Ik vind het inspirerend om te zien dat mensen in deze nieuwe uitdagende situatie een manier weten te vinden om een positieve bijdrage te leveren.

Op de foto links zie je een actie van het Community Service Programma van RSM. Tijdens de coronacrisis werden paasboekketjes rondgebracht bij ouderen (uiteraard met inachtneming van alle maatregelen).

De intervisies met mede-trainees

De intervisie bijeenkomsten bieden ons de mogelijkheid dieper in te gaan op onze functies en projecten, moeilijkheden en uitdagingen hierin te bespreken. De intervisies brengen je verder. Om de paar weken kom je samen met mede-trainees om over persoonlijke- en werk gerelateerde onderwerpen te praten. Je deelt ervaringen met elkaar maar je hoort ook van anderen hoe zij iets aanpakken.

Ervaring Stefan

Zelf heb ik ook onderwerpen mogen inbrengen. Het bijzondere is te vernemen dat de ervaringen die ik heb meegemaakt lijken op die van de andere trainees. Persoonlijk heb ik door intervisies geleerd hoe je voldoening haalt uit het werk dat je doet en de juiste balans vindt tussen werk en privé. Niet alleen op professioneel vlak helpt intervisie, ook voor in je privéomgeving heeft het een toegevoegde waarde. Door intervisie ben ik meer aan zelfreflectie gaan doen, je wordt je bewust van je eigen gedragingen.

Ervaring Neeltje

Net als Stefan heb ik ook zelf een vraag in mogen brengen die besproken is in de groep. Mijn vraag was hoe je structuur aanbrengt in je werk. Meerdere trainees hadden hier moeite mee en het was behulpzaam om van hen te horen hoe zij hiermee omgingen. Daarnaast is de vorm van intervisie voor mij een interessante nieuwe ervaring. Door gerichte vragen te stellen wordt degene die de vraag heeft ingebracht begeleid om zelf tot oplossingen te komen.