Na een interessante trip naar Kopenhagen begin november in het kader van het LDE-traineeship, mocht ik KNOWMAK logoeind november in het kader van mijn werkzaamheden bij het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) naar Milaan voor een tweedaagse meeting van het project genaamd Knowledge in the Making in the European Society[1], of in het kort: KNOWMAK.

AFKORTINGEN

Het gebruik van afkortingen, ofwel acroniemen, is de normaalste gang van zaken in de wereld van Europese onderzoekssubsidies. In het begin moest ik wennen aan het gebruik van deze, soms rare, afkortingen. Intussen ben ik daar wel aan gewend geraakt.

Voordat een consortium – een samenwerking tussen een aantal partijen om een bepaald project te realiseren – toezegging krijgt om een project uit te voeren, schrijven zij samen aan een projectvoorstel (of proposal), waarin het acroniem voor het project wordt bedacht. Het vormen van een consortium gebeurt vaak vlak voor- of nadat een subsidieverstrekker haar calls publiceert.

EUROPESE COMMISSIE

Aan het einde van 2017 heeft de Europese Commissie – een belangrijke subsidieverstrekker voor universiteiten – de  nieuwe calls van het H2020-programma gepubliceerd[2]. Hierin beschrijft de Europese Commissie de specifieke uitdagingen en scopes van diverse onderwerpen waar onderzoek naar gedaan kan worden én waar de Europese Commissie ook bereid toe is subsidie te verstrekken. Meerdere consortia schrijven een voorstel voor een bepaalde call, waaruit de Europese Commissie uiteindelijk het consortium kiest dat het project mag gaan uitvoeren.

VOORTGANG

Op een gegeven moment gaat het project, dat vaak meerdere jaren duurt, van start. Het consortium dat hun projectvoorstel mag gaan uitvoeren komt natuurlijk niet alleen bij de start van het project samen, maar ook tussendoor. In het geval van het KNOWMAK-project komt het consortium, bestaande uit Université Paris-Est Marne-la-Vallée, University of Manchester, Austria Institute of Technology, University of Sheffield, Politecnico di Milano, Zentrum für Soziale Innovation en Universiteit Leiden eens per jaar fysiek samen om de voortgang te bespreken. Uiteraard wordt er tussendoor veel gemaild en zijn er digitale meetings via Skype.

WERKPAKKETTEN

De projectmeeting in Milaan afgelopen november was de eerste voortgangsmeeting van het pTwitter picture KNOWMAKroject. Deze meeting was erop gericht om de voortgang van het eerste jaar te bespreken en vooruit te blikken op de deadlines en deliverables die nog voor ons liggen. Na een nachtelijke zoektocht naar het hotel, begonnen we op woensdagochtend op Politecnico di Milano met een overzicht van de status van het project. Hierna is per werkpakket (ook weer zo’n term: projecten zijn vaak opgedeeld in werkpakketten waarin één of meerdere partners verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken) besproken en gediscussieerd over wat er geleverd is en wat er eventueel nog aangepast moet worden. De dag sloten we af met een diner in een typisch Italiaans restaurant. De volgende dag gingen we verder met het bespreken van de laatste werkpakketten en bespraken we de planning van komend jaar.

MEER FEELING

Al met al waren het twee interessante dagen om bij aanwezig te mogen zijn. Hoewel de presentaties veelal op de inhoud gericht waren, kon ik de meeste gelukkig goed volgen. Het was interessant om te mogen zien hoe zo’n projectmeeting met wetenschappers uit verschillende culturen met verschillende accenten verloopt. Voor mijn functie was het gedeelte over de planning het meest relevant, hoewel het mij ook zeker heeft geholpen mondeling uitleg te krijgen over de onderzoeken die worden gedaan. Dat is toch anders dan het alleen op het papier te lezen, waardoor je wat meer feeling met het project krijgt.

[1] https://www.knowmak.eu/

[2] Geïnteresseerden onder ons kunnen een kijkje nemen op: http://bit.ly/1NsU9yZ.