Max Eleveld is op 1 september 2017 gestart bij het bestuur van de Faculteit Archeologie binnen de Universiteit Leiden. De faculteit staat middenin een aantal grote ontwikkelingen. Om de faculteit te helpen groeien adviseert Max het bestuur van de faculteit op uiteenlopende beleidsterreinen.

Andere zaken

En het is alweer december. Inmiddels ben ik al drie maanden bezig met hele andere zaken dan in mijn vorige functie. Waar ik eerder op de Erasmus Universiteit nog knokte voor diversiteit en inclusie is het nu bedrijfsvoering waar alles om draait. Oké, en een beetje diversiteit. En interessant dat ik het allemaal vind!

Kleine faculteit behorend tot de top

Oké, misschien is het tof eerst even wat achtergrond te geven. Sinds september ben ik aangesteld bij de faculteit Archeologie te Leiden, waarbij ik direct val onder de Portefeuillehouder Bedrijfsvoering van het faculteitsbestuur. Met zo’n 175 medewerkers en ongeveer 500 studenten is het verreweg de kleinste faculteit van de universiteit. Maar á la David en Goliath moet je ons niet onderschatten! De faculteit behoort namelijk al jaren tot de wereldwijde top binnen de archeologie. Deze toppositie (dit jaar plaats 9 in de QS World Ranking voor Archeologie) heeft de faculteit met name te danken aan indrukwekkende prestaties op onderzoeksgebied.

Maar: om aan de top te blijven is het hard werken geblazen. Om ook in de toekomst deze positie vast te houden maakt de faculteit momenteel een grondige onderwijsherziening door. Deze moet in 2020 voltooid zijn, en heeft als doel het door de faculteit aangeboden onderwijs nóg meer in lijn te brengen met haar hoogwaardige onderzoek.

Klaar voor de toekomst

Dit heeft natuurlijk zo zijn invloed op de organisatie – and that’s where I come in. Het bestuur heeft mij gevraagd advies uit te brengen op uiteenlopende gebieden; alles met het oog om de faculteit sterker en meer toekomstbestendig te maken. Zo heb ik trends in de arbeidsmarkt voor alumni geanalyseerd. Waar komen ze terecht? En wat zijn interessante spelers op de arbeidsmarkt om naar te kijken? Om dit te kunnen doen heb ik eerst een databestand met daarin alle alumni sinds 2008 gemaakt. Niet heel sexy, maar wel nodig. En Excel-skills dat ik me toch heb nu! Mede op basis van mijn analyses van dit bestand worden de curricula van de masteropleidingen van de faculteit nu herzien.

Een plek voor iedereen

Daarnaast ben ik ook onderdeel van het facultaire diversiteitsteam. Hoe zorg je ervoor dat je als faculteit iedere student en medewerker zich thuis laat voelen? Ik kan inmiddels wel zeggen dat Archeologie daar misschien wel de studie bij uitstek voor is. Iedereen, van jong tot oud, man of vrouw, international of niet, student of docent, staat op zeker moment in de opleiding wel met kaplaarzen aan in de modder te graven. Dit maakt dat de Leidse archeologiestudenten én hun docenten een hechte gemeenschap vormen: iets dat inclusie van nature bevordert.

Graven, graven, gravenDe Indiana Jones ervaring - graven, graven, graven

Het laatste grote project waar ik me mee bezighoud is, hoe kan het ook anders bij archeologie, graven! Niet naar gouden beeldjes in de aarde, maar binnen de organisatie naar verbeterpunten. Wat loopt er goed? Wat kan er beter? En wat betekent onderwijsvernieuwing voor de faculteit en haar organisatie? Dit soort zaken en meer neem ik onder de loep, door te praten met mensen binnen de faculteit en het doorspitten van informatiebronnen. En met dat laatste voel ik me toch nét een beetje Indiana Jones: iemand met maar weinig verstand van archeologie; maar wel gericht op resultaat.