Dinsdag 6 december jl. vond de eindejaarsbijeenkomst, georganiseerd door Meijburg en Co. (onderdeel van KPMG), plaats. Het was een bijzondere locatie waar de fiscale bijeenkomst plaatsvond, namelijk  stadion De Kuip. Hoe gaaf is het om dit keer niet in je Feyenoord tenue je club aan te moedigen, maar in  een mantelpak aanwezig te zijn om een opfriscursus te krijgen van wat zich het afgelopen kalenderjaar fiscaal gezien heeft afgespeeld en wat zich in het nieuwe jaar kan afspelen.

Interessante wetswijzigingen

De bijeenkomst werd afgetrapt door  Robert van den Tillaart die de plenaire presentatie gaf. Hierin werden onder andere ontwikkelingen binnen Meijburg, de renteaftrek, innovatiebox, varia –onderwerpen en onderwerpen voor een borrelpraat besproken.
Daar ik financieel recht heb gestudeerd, kwamen een aantal belangrijke wetswijzigingen aan het licht, die niet direct een raakvlak hebben met mijn werkzaamheden bij UL, maar wel erg interessant zijn om up to date te blijven. Zo werd onder andere aandacht besteed aan de hervorming Europese accountancymarkt (OOB-regelgeving). Dit houdt in dat er een verplichte roulatie van accountants om de 10 jaar moeten plaatsvinden (MFR). Voor de renteaftrek wordt artikel 10a Wet Vpb in 2017 gewijzigd.  Hierbij wordt de verbondenheid bij de aanwezigheid van een samenwerkende groep aangepakt en veranderd. De investeerders die tot deze groep behoren moeten samen wel een derde belang of meer bezitten in de belastingplichtige. Verder zal ik niet al te diep ingaan op deze materie, want dan wordt het wellicht te technisch. Wil je toch meer weten over deze wetswijziging, lees dan hier.

De verandering aangaande de innovatiebox is een interessante voor ondernemers die innovatieve ideeën hebben. De aanpassingen hebben als doel de huidige regeling in lijn te brengen met de afspraken zoals door OESO/G20 zijn neergelegd in BEPS Actiepunt 5. De wijziging kunnen zowel financiële als administratieve gevolgen hebben. Wil je meer over deze wijziging lezen en wat het tot gevolg heeft, lees dan hier.

De varia-onderwerpen hadden betrekking op bedrijfsopvolgingsregelingen (BOF), wat er kort gezegd op neer komt dat er schenk- en erfbelasting vrijgesteld kan worden. Bij een ondernemingsvermogen dat wordt geschonken zijn een aantal consequenties van belang voor de schenk- en erfbelasting. Wil je hier meer over weten lees dan alles van Bedrijfsopvolging B.V. 

Ter afronding gaf Robert ook een tip om tijdens een borrelpraat aan te stippen.  Vanaf 2019 gaat namelijk gelden dat voor een volledige elektronische auto een bijtellingspercentage van 22% voor het deel van de catalogusprijs dat boven de EUR 50.000 uitkomt. Een overzicht van het percentage bijtelling in 2016 en 2017 t/m 2020 tref je hieronder.

Workshops

Van 16:00 tot 18:00 uur was het tijd voor de workshops waar je je vooraf voor kon inschrijven. Voor mijn werkzaamheden bij UL is het van belang om het een en ander te weten over de actualiteiten aangaande loonheffingen en BTW. Zodoende dat ik ook aan beide workshops heb deelgenomen.

De eerste workshop was vooral ontzettend koud. Yvette en Danielle begeleidden deze workshop. Er werd met name ingegaan op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA), over de werkkostenregeling en de 30% regeling. Ontzettend relevant voor de dossiers waar ik aan werk. Er werd niet veel nieuws verteld, dan we eigenlijk al wisten. Wel ontzettend fijn om het nogmaals te horen wat zich afspeelt. Aangezien bij deze bijeenkomst enkel mensen uit het bedrijfsleven aanwezig waren (denk aan een eigen onderneming of mensen die werkzaam zijn voor een fiscale consultancy) was het ook erg interessant om te vernemen dat de problematiek rondom de Wet DBA zich ook buiten de universitaire wereld voordoet.
De workshop BTW actualiteiten 2017 werd gegeven voor Gino en Valentijn. Het was een zeer interactieve workshop, waarbij stellingen aan ons werden voorgelegd en wij onze bevinden daarover konden geven. Erg leuk om te zien dan de BTW ons dagelijks raakt. Een aantal stellingen dat ik mij kan herinneren en waar ik jullie niet van wil onthouden:

Rechtstreeks verband/handelen op de markt:

“Om BTW-ondernemer te worden, hoef ik geen kosten te dekken.”

Inhoud en belang factuur:

“Een juiste factuur is niet nodig voor BTW-aftrek/ toepassen 0%.”

Horizontaal toezicht:

“Horizontaal Toezicht (HT) -klanten zijn meer compliant dan niet-HT klanten”

Pittige stellingen om even over na te denken.  Wil je weten wat de juiste antwoorden zijn, dan zal ik een tip per stelling geven:
Stelling 1| Lees het arrest van het HvJ inzake de gemeente Borsele.
Stelling 2| HvJ EU 2016 in de zaken Senatex en Barlis.
Stellin 3| Leidraad en bevindingen van Horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (Belastingdienst)

Na afloop van de workshop was er ook nog tijd voor een borrel en een netwerk aangelegenheid.