Het eerste jaar van de traineeship werkte Neel bij het Positive Change Initiative van de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University. Het tweede jaar werkt zij als projectmedewerker bij het programmamanagement team van het TU Delft AI Initiative, met een specifieke focus op onderwijs.

“SDGs in onderwijs”

“Vorig jaar heb ik aan verschillende projecten gewerkt bij het Positive Change Initiative van RSM. Ik heb onder andere een groep studenten begeleid die elk ambassadeur waren voor een van de Sustainable Development Goals (SDGs) en in deze rol hun eigen project hebben opgezet. Omdat een aantal projecten stil kwamen te liggen door corona, heb ik geholpen bij het digitaliseren van onderwijs. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het ontwikkelen van een digitale galerij voor posters van studenten met een duurzame strategie voor een bedrijf.”

”Ik heb veel geleerd over projectmanagement, leiderschap en samenwerking. Competenties die door reflectie en oefening in de trainingen alleen nog maar versterkt zijn. ”

“AI onderwijs voor iedereen”

“De TU Delft heeft de grote ambitie om elke student AI, data en digitalisering onderwijs aan te bieden en hen hiermee handvaten te geven voor hun werkgebied van de toekomst. Ik ben aangesteld om deze ambitie te helpen realiseren. In de praktijk houdt dit in dat we bijvoorbeeld een nieuwe AI minor, masterblokken en waarschijnlijk een hele nieuwe master gaan ontwikkelen. Omdat dit langdurige processen zijn en het onderwijs op verschillende momenten gaat starten, zijn we nu eerst bezig met een masterplan voor de komende jaren.”

”Nog meer dan vorig jaar ligt het onderwerp van dit jaar ver van mijn studieachtergrond (geschiedenis), maar dat maakt me juist nieuwsgierig en ik ben gedreven om het komende jaar van alles te leren over programmamanagement en AI, data en digitalisering onderwijs. ”

Neel van Roessel

Neel van Roessel

Trainee Projectmedewerker TU Delft AI Initiative

Neel van Roessel, MA
TU Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica