Mohammed werkt aan de Universiteit Leiden binnen de afdeling Strategische Communicatie en Marketing, waar hij de verantwoordelijkheid draagt voor de productie van de interne corporate brochure.

“Eerste stappen als duizendpoot en generalist.”

“Als voormalig bètastudent heb ik de natuurwetenschappen links laten liggen en ben ik mij uiteindelijk toch gaan verdiepen in bestuurskunde en politieke economie. Het afgelopen jaar was ik o.a. werkzaam als onderzoeker public affairs bij een advieskantoor in Den Haag, waarbij ik het Haagse beleidsproces op de voet volgde. Uiteindelijk zag ik in het LDE-traineeship mijn gelegenheid schoon om de eerste stappen te zetten als duizendpoot en generalist. Dit is vooral mogelijk, omdat je als trainee hier de kans krijgt om jouw natuurlijke nieuwsgierigheid in de praktijk te verstevigen met professionele handvaten, die je toegereikt krijgt in de vorm van trainingen en begeleiding.”

“De toon maakt de muziek.”

“Momenteel is mijn voornaamste uitdaging dan ook het managen van een voortrekkersrol in verschillende dossiers. Hierbij is het grootste onderdeel het leiden van de productie van een corporate brochure, waarbij de verscheidene aspecten van de universiteit als organisatie, instituut en maatschappelijke actor goed naar voren komen. Ik geloof zeer in het idee dat ‘de toon de muziek maakt’, in wat voor situatie dan ook. Zo ben ik zeer tevreden met de mogelijkheid om te kunnen werken in een omgeving waar op alle fronten wordt nagedacht over de communicatiestrategie van een veelzijdige organisatie.”

Mohammed el Baroudi

Mohammed el Baroudi

Trainee Beleidsmedewerker

Mohammed el Baroudi, MSc
Universiteit Leiden
Strategische Communicatie en Marketing