Vorig jaar voerde Judith bij de TU Delft nieuw geschreven beleid uit met betrekking tot studenten met een functiebeperking. Dit jaar richt ze zich weer op inclusie, maar dan bij de Universiteit Leiden. 

“Diversiteit is een realiteit, inclusie een keuze.”

“Als ik kijk naar de universiteit als een kleine samenleving, dan vallen mij twee dingen op: 1) de populatie (studenten én medewerkers) betreft vaak geen goede afspiegeling van de samenleving en 2) in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering wordt vaak nog vastgehouden aan normen, regels, gewoontes en rituelen die, bedoeld en onbedoeld, een uitsluitende werking kunnen hebben voor bepaalde mensen. Hier wordt al hard aan gewerkt, bijna elke universiteit heeft wel een ‘diversity office’. Een inclusieve universiteit haalt niet alleen een diversiteit aan mensen binnen, maar weet hen zich hier ook thuis te laten voelen. Ik wil een universiteit waar iedereen, studenten én medewerkers, volwaardig mee kan doen, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender, inkomen, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen. Dit vraagt om blijvende aandacht voor inclusief beleid. Hier houd ik mij het liefst mee bezig!”

“Practice what you preach”

“Hoewel ik mij in eerste instantie heb gericht op diversiteit op basis van migratieachtergrond, breid ik die scope steeds verder uit. Wat mij voornamelijk bezighoudt zijn de in- en uitsluitingsmechanismen van ons denken, ons gedrag, onze maatschappij en de organisaties en instellingen die hierbinnen functioneren. Wat dat betreft heb ik met mijn huidige opdracht bij de TU Delft een absolute match: ik voer nieuw geschreven beleid met betrekking tot studeren met een functiebeperking. Het doel is zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen die deze studenten ervaren door toedoen van hun functiebeperking en hun extra ondersteuning te bieden waar nodig. Oftewel: werken aan een inclusievere universiteit! Wat ik ontzettend leerzaam vind aan deze opdracht, is dat ik in de praktijk kan ervaren hoe moeizaam sommige ogenschijnlijk eenvoudige veranderingen door te voeren zijn binnen een organisatie. Vrijwel niemand is het oneens met extra ondersteuning voor studenten, om zo gelijke kansen te creëren. De huidige gang van zaken daadwerkelijk aanpassen om deze ondersteuning te verwerkelijken, blijkt echter altijd weer een uitdaging. Ook komen er interessante dilemma’s voorbij: de ondersteuning van studenten met een functiebeperking vraagt om maatwerk, maar dit mag er niet toe leiden dat de ene faculteit een andere aanpak hanteert dan de andere.

Ik ben benieuwd naar wat ik dit komende LDE-jaar nog meer ga tegenkomen!”

Judith van Werkhooven

Judith van Werkhooven

Projectmedewerker HRM

Judith van Werkhooven, MSc
Universiteit Leiden
Directie HRM