Per september is Vivian werkzaam op het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden. Op de afdeling Functioneel Beheer is zij Trainee Data Analytics.

”Van archeoloog naar onderwijskundige…”

“Al mijn hele leven ben ik breed georiënteerd en voortdurend geïnteresseerd in interdisciplinaire vakgebieden; de connecties tussen vakgebieden. Tijdens mijn studie Archeologie heb ik dan ook genoten van alle leuke disciplines die aan bod kwamen. Maar aan het eind van mijn bachelor ‘miste’ er toch nog iets, ik wilde meer. Maar waar was ik nou echt in geïnteresseerd? Waar kon ik echt een verschil maken?”

“Ik bedacht me dat ik archeologie verder de maatschappij in wilde brengen. Want steeds moeten uitleggen dat archeologen geen Indiana Jones zijn (verreweg de meeste dan), en ook geen dinosaurussen opgraven (dat doen paleontologen, wereld van verschil!)… Dat stoorde me toch eigenlijk wel. Het onderwijs, dat was mijn manier om dichter op de maatschappij te komen. En leren, of beter, leren hoe mensen leren en daar bij te ondersteunen, dat sloot mooi bij mij aan. Dus hopla, een tweede master Onderwijskunde, dat moest het worden.”

”… naar data-analist …”

“En toen? Ik heb nieuwe onderwijsmodules (over archeologie en onderzoek doen) ontwikkeld, en gedoceerd; archeologische (kook)workshops georganiseerd; onderzoek gedaan naar (peer)feedback en onderwijskwaliteit op de universiteit; deze onderwijskwaliteit ook van dichtbij gezien als lid van de opleidingscommissie. Van alles om de kwaliteit van archeologie en onderwijs te verbeteren.”

“Maar ik miste wel de ‘pure’ archeologie: van een set aan vondsten met behulp van methoden en theorieën iets kunnen ‘ontdekken’ over iets groters.”

“Gelukkig kon ik tegen het eind van mijn studie (ja altijd weer die scriptie die achterblijft), starten met een baan als data analist voor een werkgever in het (hoger) onderwijsdomein. Daar kon ik losgaan: speuren in grote datasets en precies díe informatie vinden die veelzeggend is. Ik voelde me een archeoloog in de data, én kon iets betekenen voor onderwijskwaliteit. Daar wilde ik meer van weten. Maar niet alleen met mijn neus in Excel…”

”… naar trainee.”

“Dus na mijn Excel-avontuur heb ik een functie als beleidsanalist aangenomen bij een universiteit. Daar zag ik hoeveel verschil goede data kan maken bij de implementatie van beleid, en tegelijkertijd de uitdagingen van data-management en data-kwaliteit. Dus toen ik zag dat ik mij hier als trainee data-analist op verschillende afdelingen (Functioneel Beheer, Informatiemanagement en Continuous Monitoring) voor mocht inzetten, zag ik mijn kans!”

“Ik hoop, met mijn achtergrond in archeologie en onderwijs, een mooie vertaalslag te kunnen leveren aan de presentatie van data, het bruikbaar maken van grote gecompliceerde datasets, zonder te simplificeren of met een overkill aan informatie te komen. En daarvoor moet ik eerst zelf nog leren. Bijvoorbeeld programmeren in Python, machine learning, dashboards. Maar een dag niet geleerd is een dag niet geleefd!”

“Is data echt het vakgebied voor mij? Of wil ik toch weer dichter naar onderwijs of archeologie? Dat is het mooie dit traineeship: het belooft mij veel te gaan leren én veel nieuws om te ontdekken, met alle ruimte om uit te zoeken wat ik wil met mijn carrière, en wat bij mij past. Ik heb er heel veel zin in.”

Vivian van der Werf

Vivian van der Werf

Trainee Data Analytics

Vivian van der Werf, MA, MSc
Universiteit Leiden
Functioneel Beheer