In september 2019 is Neel begonnen als LDE trainee binnen het Positive Change Initiative van de Rotterdam School of Management.

“Van studeren aan de universiteit naar werken aan de universiteit”

“Afgelopen zomer heb ik de Master “History of Society: Global History and International Relations” afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast mijn studie heb ik gewerkt als examentrainer en coördinator bij Lyceo. Deze functie bestond uit het voorbereiden van middelbare scholieren op de centrale examens, het begeleiden van andere examencoaches en het coördineren tijdens de trainingen. Binnen de bachelor en master heb ik me gespecialiseerd in diversiteit, migratie, gender, religie, globalisering en internationale betrekkingen. In de afgelopen twee jaar heb ik veel nagedacht over waar ik wilde gaan werken. Ik wilde naast het academische en theoretische werk dat in mijn studie centraal stond, ook werk doen waar ik meer projectmatig, sociaal en creatief bezig kon zijn.”

“Waarom een traineeship?”

“Het idee van een traineeship spreekt me erg aan omdat het een combinatie van leren en werken is. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en om te ontdekken waar je interesses en sterke kanten liggen. Daarnaast krijgen we de mogelijkheid om op verschillende universiteiten binnen verschillende faculteiten aan de slag te gaan. Die afwisseling vind ik belangrijk. Tot slot is het een traineeship aan de universiteit waar ik als student al veel van heb gezien en wat ik altijd een inspirerende omgeving heb gevonden. Het is interessant en uitdagend om die wereld van de andere kant te leren kennen.”

“Positieve impact”

“Ik werk dit jaar aan projecten binnen het Positive Change Initiative. We zijn een klein team dat onderdeel is van de Rotterdam School of Management, Erasmus University. De kernvraag is hoe de faculteit een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij en studenten kan inspireren en motiveren hetzelfde te doen. Het Positive Change Initiative gebruikt hiervoor de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties als framework.

Ik ben voornamelijk bezig met projectmanagement. Dit uit zich bijvoorbeeld in het werven van studentambassadeurs voor de SDGs waar we het komende jaar mee samen gaan werken, het coördineren van een escaperoom die duurzame consumptie en productie als thema heeft en het organiseren van evenementen met betrekking tot de SDGs en positieve verandering.”

Neel van Roessel

Neel van Roessel

Trainee Project Manager Positive Change Initiative

Neel van Roessel, MA
Erasmus Universiteit
Rotterdam School of Management