Mathieu van Kooten studeerde Philosophy, Politics, & Economics aan het Erasmus University College in Rotterdam, gevolgd door een master filosofie aan de EUR. Na zijn tweede master filosofie in Edinburgh, Schotland, is Mathieu begonnen met het LDE traineeship, waar hij op dit moment werkt bij Academische Zaken. Als beleidsmedewerker onderzoek houdt hij zich voornamelijk bezig met Wetenschappelijke Integriteit.

”Wetenschappelijke Integriteit”

“Als trainee beleidsmedewerker ben ik werkzaam bij de afdeling Academische Zaken, die het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit ondersteunt en adviseert ten aanzien van onderwijs, onderzoek en impact. Mijn opdracht is toegespitst op wetenschappelijke integriteit (WI), en omvat vooral actieve ondersteuning bij de implementatie van de Roadmap WI. Deze roadmap is een implementatieplan, opgesteld naar aanleiding van de recentelijk verschenen landelijke Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Ik heb een coördinerende en signalerende rol richting velerlei betrokken partijen en richting het CvB, om deze implementatie te waarborgen.”

”Ontwikkeling, professioneel en persoonlijk”

“Ik heb mij aangemeld bij het LDE-programma omdat het mij een zeer geschikte plek leek om de ervaring, skills en kennis die ik tot nu toe heb opgedaan,  toe te passen en verder te ontwikkelen in de praktijk. Vijf jaar lang heb ik hard doorgestudeerd, altijd met een brede blik en een multidisciplinair perspectief. Dit begon heel breed, met Liberal Arts & Sciences, maar kon ik vervolgens iets toespitsen door twee masters te doen in filosofie. Het leek mij echter belangrijk om breder te kijken dan het klaslokaal, en daadwerkelijk ervaring op te doen en mijn theoretische kennis relevant te maken door deze toe te passen en bij te schaven in de praktijk. Op deze manier kan ik mij daarom denk ik het beste ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.”

“De specifieke opdracht die ik nu heb is een zeer goede match, zowel qua omgeving als qua inhoud van het traineeship. Als beleidsmedewerker heb ik met veel verschillende personen, bestuurlijke lagen en organisaties te maken, wat voor mij persoonlijk een zeer stimulerende omgeving is. Op deze manier kan ik mijn bestuurlijke sensitiviteit ontwikkelen, en samenwerken met veel verschillende mensen. De inhoud van mijn opdracht heeft betrekking op wetenschappelijke integriteit, een breed thema waar veel verschillende aspecten bij komen kijken. De filosofische en analytische blik die ik afgelopen jaren heb kunnen ontwikkelen komt dus goed van pas, en ik merk daardoor inmiddels dat mijn achtergrond zeer relevant kan zijn in verschillende situaties.”

”Samen groeien”

“Ik zie erg uit naar het persoonlijk ontwikkelingstraject dat door het LDE-Traineeship in samenwerking met de Baak wordt aangeboden. Het goed inzichtelijk hebben van competenties en waarden is essentieel voor het effectief ontwikkelen van jezelf. Ik hoop dat deze twee jaar te doen, in fijne samenwerking met alle andere trainees van het programma. Het is al gebleken dat onze groep een erg gemêleerde is, wat het leertraject mijns inziens alleen maar kan bevorderen. Het lijkt me erg mooi om over twee jaar terug te blikken, en bij elk individu van de groep een groei te zien waar ik zelf ook deel van uit heb mogen maken.”

Mathieu van Kooten

Mathieu van Kooten

Beleidsmedewerker Onderzoek

Mathieu van Kooten, MA, MSc
Erasmus Universiteit
Academische Zaken