Milou Eilers is op 1 september 2019 begonnen aan haar tweede opdracht als Trainee HR Reporting & Analytics in het team Information Management bij de directie Human Resources van de TU Delft. Milou richt zich op HR-rapportages en analytics, het optimaliseren van het gebruik van HR-data en het digitaliseren van HR-processen. Haar eerste jaar was ze werkzaam als Trainee Studentenwelzijn bij de directie Education & Student Affairs van de TU Delft.

“Ja, maar… Waarom?”

“Deze vraag loopt als een rode draad door mijn studietijd. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het ‘waarom?’ achter het gedrag van mensen. Waarom is het zo belangrijk voor mensen om ergens bij te horen? Waarom gedraag je je bij je vrienden anders dan op kantoor? Tijdens mijn bachelor Psychologie en master Social & Organisational Psychology aan de Universiteit Leiden heb ik geleerd om op een wetenschappelijke manier naar dit soort vraagstukken te kijken. Daarnaast ben ik jaar student-raadslid geweest in de faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen, waardoor ik al heb kunnen proeven van de complexiteit en diversiteit van het besturen van een universiteit. ”

“In mijn eerste opdracht heb ik als jr. Beleidsadviseur binnen de directie Education & Student Affairs onderzocht wat de TU Delft kan doen om het welzijn van studenten te verbeteren. Ik heb een adviesrapport geschreven aan het College van Bestuur over de te volgen koers en de te nemen maatregelen. De opdracht was heel beleidsmatig en daar heb ik heel veel van geleerd, maar ik merkte dat ik het miste om concrete resultaten neer te zetten, analytisch bezig te zijn en sterk geïnteresseerd was in de cijfers en processen achter de gang van zaken op de universiteit.”

“Van beleidsadviseur naar HR reporting & analytics”

“In de bachelor Psychologie en de master Social & Organisational Psychology zit behoorlijk wat statistiek. In tegenstelling tot de meeste studiegenoten vond ik deze vakken altijd fantastisch; lekker nerden met de data en net zo lang puzzelen tot het model de werkelijkheid zo goed mogelijk weergaf. Het verzamelen, analyseren en presenteren van data bleek niet alleen belangrijk te zijn in m’n master, maar ook in het bedrijfsleven én binnen de universiteit. De TUD genereert ontzettend veel data en binnen het team Information Management mag ik me bezighouden met allerlei vraagstukken rondom HR-data. Ik ontwikkel op aanvraag van faculteiten, bestuursorganen of externe partijen rapportages, waarbij het heel belangrijk is om de vraag achter de vraag helder te krijgen en zo de data optimaal te kunnen gebruiken.”

“Naast de analyses en rapportages ga ik me het komende jaar ook bezighouden op een aantal projecten op het snijvlak van HR en ICT, bijvoorbeeld om processen rondom het inhuren van personeel en het recruitment te optimaliseren door te digitaliseren. Ik vind het waanzinnig interessant om verder de techniek in te duiken en te merken hoe cijfers een concrete invloed kunnen hebben op de processen en het beleid van een complexe organisatie als de TU Delft. Beslissingen worden meer en meer op basis van de data gemaakt en ik kijk er erg naar uit om het komende jaar mijn steentje bij te dragen.”

Milou Eilers

Milou Eilers

Trainee HR Reporting & Analytics

Milou Eilers, MSc
TU Delft

HR Information Management – Human Resources