De tweede trainee opdracht voor Merlina is net als haar eerste bij het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. Waar in de vorige opdracht de nadruk lag op het versterken van het netwerk tussen de drie universiteiten (Leiden Universiteit, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universtiteit), zal dit jaar meer gaan over het ontwikkelen van onderwijs, waaronder de Leiden-Delft-Erasmus Minor Smart Cities.

“LDE Centre for BOLD Cities

“Het Centre for BOLD (Big, Open and Linked Data) Cities is een multidisciplinair onderzoeksinitiatief, waarin onderzoekers van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit samen onderzoeksprojecten opzetten – vaak in nauwe samenwerking met lokale of regionale overheidsinstanties. Het onderzoek van het Centre draait om de rol en mogelijkheden van big, open en linked data voor het leven in en het besturen van de stad, specifiek gericht op de rol van burgers en bestuurders.”

“Nieuwe ronde, nieuwe opdracht

“De reden voor mij om bij het Centre for BOLD Cities te blijven heeft te maken met mijn eigen ontwikkeling. In 2018 begon ik aan het traineeship om mijn kennis op het gebied van onderwijs en beleid te vergroten. Afgelopen jaar heb ik mezelf o.a. bezig gehouden met het versterken van ons netwerk binnen de drie universiteiten en het helpen opzetten van het strategisch meerjarenplan (2019-2024). Dit jaar zal ik me meer richten op het uitwerken, voorbereiden en doorontwikkelen van de onderwijsprogrammering van het Centre for BOLD Cities. Dit betreft in ieder geval een LDE-minorprogramma (start september 2020), de inbedding van het BOLD Cities-programma in bestaande curricula en het verkennen van nieuwe onderwijsmogelijkheden binnen de drie universiteiten.”

Altijd in beweging

“Het fijne aan deze plek vind ik dat ik in aanraking kom met alle drie de universiteiten tijdens dezelfde opdracht. Ik leer ontzettend veel van de universitaire omgeving, de verschillen en de overeenkomsten tussen de universiteiten en faculteiten. In een week ben ik zowel te vinden op de Erasmus Universiteit, de Technische Universiteit in Delft en de Universiteit Leiden – zowel op de Campus in Den Haag als in Leiden. Heerlijk gevarieerd dus.”

Merlina Slotboom

Merlina Slotboom

Trainee Community Manager

Merlina Slotboom, MSc
Erasmus Universiteit
LDE Centre for Bold Cities