In het eerste traineejaar is Loes werkzaam binnen de Algemene Bestuursdienst op de afdeling Academische Zaken. Hier houdt zij zich bezig met een beleidsonderzoek naar de impact van internationalisering op de onderwijskwaliteit. 

“Blijven leren”

“In de zomer van 2018 rondde ik de master Neerlandistiek af. De kennis die ik opdeed over de Nederlandse taal en cultuur in internationaal perspectief kan ik goed toepassen in mijn huidige werk. Toch zijn er ook verschillen: waar ik in mijn studie vooral bezig was met de talige aspecten van internationalisering (denk aan interculturele communicatie en meertaligheid) ligt de focus in mijn werk op de impact op de onderwijskwaliteit. Ik vind het ontzettend interessant dat ik vanuit dit project onderwijskundige kennis opdoe.”

“Van brede opdracht tot toepasbaar eindproduct”

“In het maatschappelijke en politieke debat over internationalisering van het onderwijs staan voor- en tegenstanders tegenover elkaar, maar over de effecten van internationalisering op de onderwijskwaliteit is nog veel onduidelijk. Dit komt mede door de grootsheid van het onderwerp: wanneer is er sprake van internationalisering? En hoe meet je het effect op de onderwijskwaliteit? Dit is een onderwerp waarop je kan promoveren en daarom is het belangrijk om een focus te kiezen. Bij het specificeren van mijn opdracht ben ik continu in gesprek met collega’s om tot een eindproduct te komen waar de universiteit toekomstig beleid op kan baseren. In een jaar tijd doe ik een verkennend onderzoek naar de ervaringen van EUR-studenten en alumni met internationalisering.”

Zoek de verschillen”

“Tijdens mijn studie op Universiteit Utrecht ben ik actief geweest als studentlid van onder andere de Faculteitsraad en Board of Studies van de faculteit geesteswetenschappen. Deze ervaring heeft mijn interesse in het werk op een universiteit geactiveerd. Ik vind het leerzaam om op een andere universiteit te werken dan waar ik gestudeerd heb. Zaken die ik als student als vanzelfsprekend beschouwde – op de hele universiteit gelden dezelfde timeslots en dezelfde semesters – blijken hier anders te gaan. De cultuur- en organisatieverschillen tussen faculteiten op de EUR zijn onder andere te verklaren doordat de universiteit meer decentraal bestuurd wordt.”

Loes Aartsma

Loes Aartsma

Trainee beleidsonderzoek internationalisering onderwijs

Loes Aartsma
Erasmus Universiteit
Algemene Bestuursdienst – Academische Zaken