In het eerste jaar van het traineeship hield Loes zich bezig met een toegepast beleidsonderzoek naar internationalisering van het curriculum op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het tweede jaar start ze als junior projectleider Onderwijs- en Studentzaken op de TU Delft op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen.

“Kansen voor ontwikkeling”

“Dat ik na mijn master Neerlandistiek op een technische universiteit zou gaan werken, had ik nooit kunnen voorspellen. Toch is het een minder grote omslag dan je zou verwachten. Tijdens mijn studie ben namelijk ik actief geweest als bestuurslid (onderwijscommissaris) van een studievereniging en als studentlid van de faculteitsraad en Board of Studies van de faculteit Geesteswetenschappen. Deze ervaring heeft mijn interesse in het verbeteren van het onderwijs op de universiteit gewekt.  Het traineeship biedt de kans om mijn kennis toe te passen en om mezelf professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.”

“Het traineeship als ontdekkingstocht”

“Een voordeel van het LDE-traineeship is dat je op verschillende universiteiten werkt en dat je kan ontdekken welke werkzaamheden bij je passen. Waar ik tijdens het eerste jaar (voornamelijk) solistisch één onderzoeksproject heb geleid op centraal niveau, combineer ik in het tweede jaar op facultair niveau verschillende projecten en werk ik in teamverband. Een groot verschil tussen werken op centraal en facultair niveau, is dat je op de faculteit dichter bij het onderwijs en de studenten staat.

Daarnaast vind ik het leerzaam om op verschillende universiteiten te werken. Zo gaat er voor mij als neerlandica op de technische universiteit een nieuwe wereld open. De maatschappelijke relevantie op een technische universiteit is erg tastbaar, wat ik als inspirerend beschouw. Ik kijk er naar uit om me dit jaar in deze inspirerende omgeving in te zetten voor een verbetering binnen Onderwijs- en Studentzaken op de TU Delft.”

Loes Aartsma

Loes Aartsma

Trainee Projectleider Onderwijs en Studentzaken

Loes Aartsma, MA
TU Delft
Civiele Techniek en Geowetenschappen