Jorieke was vorig jaar werkzaam op de TU Delft als projectleider binnen de Teaching Academy. Vanaf september 2019 is zij te vinden op de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) in een nieuwe rol, namelijk die van een Lean Coach.

“Nieuw jaar, nieuwe uitdaging”

“Wat ik zo leuk vind aan het LDE traineeship is dat het je de mogelijkheid geeft om op zeer verschillende plekken en in uiteenlopende functies ervaringen op te doen. Na mijn studies Academische Pabo en Onderwijswetenschappen vond ik dit dan ook de ideale manier om de arbeidsmarkt verder te betreden. Na een jaar gewerkt te hebben als leerkracht in het basisonderwijs startte ik mijn traineeship bij de TU Delft. Als projectleider was ik werkzaam bij de Teaching Academy waar ik mij bezighield met het verstevigen van onderwijs initiatieven. Als je mij vorig jaar had gevraagd: “wat is Lean?” Dan had ik je waarschijnlijk vragend aangekeken. Des te leuker is het om mij nu weer in iets totaal nieuws te verdiepen en mij te ontwikkelen in coaching vaardigheden.”

“Creeren van een verbetercultuur (Lean)”

“Lean richt zich op drie elementen: doel, proces en mensen. Lean is geen op zichzelf staand doel, maar een effectief middel om de doelen van het faculteitsbureau te bereiken. Hoe ziet dit er nu concreet uit? Samen met een team worden wensen van de klant geïdentificeerd en wordt er gekeken welke activiteiten in een proces waarde toevoegen voor de klant. Knelpunten in zo’n proces worden aangepakt en overbodige processtappen worden geëlimineerd. De focus van Lean ligt op continue verbetering waarbij menselijke capaciteiten binnen een organisatie op een slimme manier worden ingezet.”

“Flow!”

“Binnen de ESSB is er sinds 3 jaar een nieuw project gestart, genaamd Flow! Dit staat synoniem voor continue doorstroming, een bekend begrip binnen de Lean terminologie. Samen met 3 andere Lean coaches zijn wij verantwoordelijk voor het faciliteren van Lean verbetersessies. Binnenkort ga ik starten met een zesdaagse training waarbij ik de theorie van de Lean filosofie leer kennen, maar ook focus op het inzetten van de belangrijkste instrumenten en technieken. Met een Lean green belt certificaat op zak zal ik vervolgens aan de slag gaan in het continu verbeteren en waarborgen van processen binnen de organisatie.”

“Duurzame oplossingen”

“Wat mij enthousiast maakt over Lean, is de focus op de eigen betrokkenheid van het team. Deze bottom-up approach zorgt ervoor dat mensen actief bijdragen aan de verbetersessies, omdat zij zelf de drive voelen om het proces aan te pakken. Op die manier is de kans groter op het creëren van duurzame oplossingen en het bereiken van impact. Ik heb veel zin om in de wereld van Lean te duiken en mij te ontwikkelen tot een coach die samen met het team mooie resultaten kan bereiken.”

Jorieke van Harten

Jorieke van Harten

Trainee Lean Coach

Jorieke van Harten, MSc
Erasmus Universiteit
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences