Daen is per september 2019 begonnen als Research Data Officer bij de TU Delft.

“Mijn opdracht

“In mijn tweede jaar als trainee werk ik bij de TU Delft, als (beleids)medewerker op de afdeling Research Data Services. In dit team proberen wij vooral uit te dragen hoe belangrijk het is om bewust met onderzoeksdata om te gaan en het, waar mogelijk, te delen. Het delen van data kan tot nieuwe inzichten leiden en dit komt de kwaliteit van de wetenschap ten goede. Zo kunnen onderzoekers doorgaan waar anderen zijn gestopt. Onzorgvuldig werken met data kan juist weer leiden tot verkeerde aannames of conclusies. De gekozen strategie met betrekking tot de onderzoeksdata is heel situatie-afhankelijk en dat maakt de baan erg afwisselend.”

“Veel ruimte voor eigen initiatief

“Het leukste aan mijn baan vind ik dat ik veel met mensen in gesprek ben. Nu ben ik bijvoorbeeld interviews aan het houden met verschillende mensen binnen de universiteit. Ik ben dan benieuwd hoe zij over hun data denken en hoe ze ervoor zorgen dat hun data betrouwbaar en reproduceerbaar is. De uitkomsten hiervan verwerk ik vervolgens in een rapport dat de universiteit kan gebruiken. Ook zal ik, verderop in het jaar, gaan bekijken of de beleidsdocumenten die door de TU zijn opgesteld nog wel up-to-date zijn. Het is belangrijk dat deze documenten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de onderzoekers. Als dit niet zo is hebben zulke stukken natuurlijk weinig waarde.”

“Mijn opleiding en het traineeship

“Ik ben afgestudeerd in bestuurskunde en internationale betrekkingen. Ik ben dus breed geïnteresseerd en opgeleid. Uiteindelijk heb ik voor dit traineeship gekozen omdat het voldoet aan drie dingen die ik belangrijk vind. Ik ben elke dag bezig met een maatschappelijk relevant onderwerp (het verbeteren van het onderwijs), ik leer veel over het managen van een grote organisatie en ik ontwikkel me op persoonlijk vlak door de aangeboden trainingen. Daarnaast vind ik het, vooral in het begin van mijn carrière, belangrijk om op meerdere afdelingen werkzaam te zijn en zo veel mogelijk ervaring op te doen. Dit kan allemaal binnen het LDE-traineeship.”

Daen Smits

Daen Smits

Trainee Research Data Officer

Daen Smits MSc, MA
TU Delft
TU Delft Library