Benjamin Jansen is vanaf september 2019 gestart als projectmanager Regeldrukvermindering bij Universiteit Leiden.

“De directie Bedrijfsvoering heeft in het werkprogramma 2019 opgenomen om te komen tot voorstellen om ‘onnodige bestuurlijke drukte’ te verminderen door naast de financiële toets bij het voorbereiden van CvB besluiten ook een toets op uitvoerbaarheid en het voorkomen van ‘’red tape’’ te introduceren. Ik krijg als trainee de opdracht om dit voornemen verder uit te werken in een proces om de toets te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast ga ik proactief op zoek naar processen binnen de organisatie die worden gekenmerkt door een hoge mate van regeldruk. Via gesprekken met medewerkers die betrokken zijn op verschillende momenten in het proces hoop ik een helder beeld te krijgen waar het precies knelt. Om daarvandaan een advies aan te dragen hoe de regeldruk vermindert kan worden en de efficiëntie binnen een proces bevordert wordt.”

“De mooie uitdaging binnen deze opdracht is de combinatie tussen beleid en uitvoering. Waarbij ik aan de ene kant een toets ontwikkel die, op bestuurlijk niveau, kijkt naar de mate van regeldruk bij de implementatie van nieuwe regelingen. Tegelijkertijd kijk ik naar bestaande processen en zoek ik naar verbeteringen hierbinnen gericht op de regeldrukvermindering. Deze combinatie spreekt mij erg aan.”

Benjamin Jansen

Benjamin Jansen

Trainee projectmanager Regeldrukvermindering

Benjamin Jansen, MSc
Universiteit Leiden
Bedrijfsvoering/Financieel Economische Zaken