Paulien Burgers zal op 1 september 2018 van start gaan met het tweede jaar van het LDE-traineeship bij het team Health, Safety and Environment van de HR-afdeling van de TU Delft. Daar zal zij zich bezighouden met de aanpak van de uitvoering van de Participatiewet. Het doel is om een meerjarenplan te formuleren waarin beschreven wordt hoe de TU Delft aan haar verplichtingen kan voldoen om een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  werk te bieden binnen de universiteit. Een maatschappelijk betrokken thema!

“De reden voor mij om aan het LDE-traineeship te beginnen was om als starter op de arbeidsmarkt door te leren. Om onder goede begeleiding mijn kennis en kunde te vergroten en toe te groeien naar een plek binnen de organisatie waar mijn talent het beste tot uiting komt. Extra inspirerend aan dit  leerproces is om dat met samen te doen met een diverse groep aan medetrainees. Je kunt elkaars ontwikkeling alleen maar versterken.”

De zoektocht naar het optimaal inzetten van mijn talenten was extra prangend doordat mijn eerste kennismaking met de arbeidsmarkt minder gelukkig was. Vanuit mijn juridische achtergrond was ik het notariaat ingerold, maar daar was ik niet helemaal op mijn plek. Via een traject van loopbaancoaching kreeg ik meer duidelijkheid wat voor mij belangrijk is in mijn werk. Bovenaan staat voor mij de omgang met mensen. Ook waardeer ik de vrijheid in werkzaamheden en een rol als  verbindende schakel waar diverse vaardigheden voor nodig zijn.”

“Het LDE-traineeship maakte mij enthousiast omdat ik onderwijs zie als de sleutel om iemands talenten te ontdekken. En die ontdekkingstocht wilde ik juist zelf gaan starten! De universitaire wereld spreekt mij aan omdat het een verfrissende omgeving is met al haar onderzoek en de jaarlijkse aanwas van leergierige studenten. Het is vernieuwend voor mij om als oud-rechtenstudent nu eens op een technische universiteit rond te lopen.”

In het eerste traineejaar ben ik werkzaam geweest op de afdeling Onderwijs- en Studentzaken op de faculteit Techniek, Bestuur en Management bij de TU Delft. Daar was ik belast met het implementeren van plannen om het afstudeertraject te verbeteren. Ook heb ik mij bezig gehouden met de kwaliteitszorg en het International Office. Al met al heb ik een compleet beeld gekregen van de organisatie van het onderwijs gedurende een academisch jaar. Ik heb de vele contacten met docenten en studenten gewaardeerd en kennis gemaakt met de pragmatische beleidsvoering binnen de TU Delft. De samenwerking binnen de afdeling was ook erg plezierig en ik kreeg veel ruimte om ook andere activiteiten op te pakken en ervaringen op te doen. Wat ik vanuit het eerste jaar meeneem in mijn leerproces is dat mij een functie past met diverse werkzaamheden en een veelheid aan contacten, waarbij mijn werkplek een open sfeer, veel opleidingsmogelijkheden en een goede begeleiding kent.”

 

 

Paulien Burgers

Paulien Burgers

Trainee Health, Safety and Environment - HRM, TU Delft