In haar eerste traineejaar was Nadia werkzaam op de afdeling HRM in het team Learning & Development. Hier hield zij zich bezig met de innovatie van het opleidingsaanbod door o.a. te adviseren over de inzet van blended learning. Vanaf september 2018 zal zij haar duurzame ‘roots’ weer achterna gaan bij The Green Village aan de TU Delft.

“Antropoloog met hart voor groene en goede ontwikkeling”

“Mijn achtergrond ligt op het gebied van culturele antropologie met een specialisatie in duurzaamheid. Ik vind het belangrijk dat zowel de mens als de planeet zich in goede ‘conditie’ kunnen ontwikkelen. Deze interesse gaat hand in hand met mijn belangstelling voor organisatiecultuur. In mijn eerste traineejaar heb ik me dan ook bezig gehouden met de ‘mens&organisatie’ kant op de HRM afdeling van het bestuursbureau in Leiden. Ik onderzocht en adviseerde over ‘blended’ opleidingsmogelijkheden voor medewerkers zodat zij zich optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Ook werkte ik mee aan de ontwikkeling van een online careerplatform voor promovendi en heb ik een onboarding module ontwikkeld. Enerzijds voerde ik dus zelfstandig onderzoek uit, anderzijds werkte ik aan hele concrete projecten. Het was erg leerzaam om op deze beide manieren bij te dragen aan de afdeling HRM!”

“Van centraal bestuur naar start-up”

“Hoewel ik het gebied van HRM als heel divers en leuk heb ervaren, begon het toch te kriebelen om weer meer met duurzaamheid te gaan doen. Daar bood het tweede traineejaar een mooie opdracht voor bij stichting The Green Village van de TU Delft. Deze plek is in veel opzichten anders dan mijn eerste plek, maar het grootste verschil is dat ik nu in een start-up omgeving zit direct bij de uitvoering, vergeleken bij het centrale en beleidsmatige niveau van het bestuursbureau. Dat vind ik dan ook direct heel gaaf aan dit traineeship; je kunt echt kennismaken met verschillende organisatievormen en –onderdelen en alle uitdagingen die daar bij komen kijken.”

“Versnellen van innovatie door samenwerking”

“Bij The Green Village ga ik me bezig houden met het concretiseren van (LDE) samenwerkingsverbanden. Het doel van The Green Village is om de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van duurzaamheid te versnellen. Dit ontstaat door betrokken partijen bij elkaar te brengen vanuit verschillende disciplines in concrete projecten op het green village terrein. Goede samenwerkingsverbanden en een stevige ‘green village’ community zijn dus van belang, waar ik in mijn rol als ‘community builder/manager’ een bijdrage aan zal gaan leveren!”

Nadia Teunissen

Nadia Teunissen

Trainee Projectmedewerker Green Village - TU Delft