Wat is het jaar voorbij gevlogen. In september ben ik gestart met een nieuwe opdracht bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ik ga daarom graag met jullie het afgelopen jaar in vogelvlucht door om een beeld te geven van wat mijn werkzaamheden waren en eindig met een beeld van wat ik komend jaar ga doen.

“Starten op een nieuwe plek en een nieuw onderwerp”

In september vorig jaar dook ik de wereld van onderzoek subsidies in. Horizon 2020, NWO, regionale samenwerkingen, interne stimuleringsfondsen, noem het maar op. In het begin betekende dit veel interessant inleeswerk om er achter te komen wat het beleid achter de verschillende instrumenten is en wat belangrijke voorwaarden voor deelname zijn. Ook leerde ik van mijn leidinggevende, zelf evaluator voor de EU, hoe het evaluatieproces precies werkt, en maakte ik kennis met medewerkers van Nederlandse instanties die de universiteiten ondersteunen in EU subsidievragen en voorzien van informatie over relevante (beleids)ontwikkelingen, zoals Neth-ER in Brussel en RVO. Ik organiseerde onder andere informatiesessie voor grant officers en onderzoekers met RVO over verschillende onderwerpen. Een leuke workshop was de workshop waarin we vanuit een ander paradigma moesten denken en beoogde impact centraal stelden. zo begonnen we min of meer ‘van achter naar voor’ met het nadenken over het onderzoeksvoorstel. Een andere interessante workshop analyseerde evaluaties van EUR onderzoeksaanvragen in een specifiek ERC panel. Ook ging ik naar Brussel om te spreken met beleidsmedewerkers en ontwikkelingen voor het nieuwe kaderprogramma, Horizon Europe te volgen.

“BI-Dashboard Horizon Performance – ruimte voor kansen en uitdiepen interesse”

In de loop van september begon ik me ook af te vragen wat wij eigenlijk deden in Horizon2020. Daarom heb ik een analyse gemaakt van de aanvragen en toekenningen op de EUR per type beurs, per jaar en per faculteit. Hiermee werd voor het eerst inzichtelijk hoe wij nu precies scoren in Horizon 2020. Daaruit bleek dat de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld buitengewoon goed scoort in de Societal Challenge Health, maar ook in de Societal Challenge Inclusive Societies. De toegevoegde waarde van deze informatie was zo groot, dat ik het als een kans zag om deze informatie periodiek te kunnen aanbieden. Daarom heb ik samen met Business Intelligence een dashboard ontwikkeld dat deze data interactief en real-time beschikbaar stelt. Hiermee voorzag ik onderzoeksdirecteuren, beleidsmedewerkers en de rector van data over EU performance. Dit project viel een beetje buiten de scope van mijn opdracht, maar het leuke van mijn traineeplek was dat er ook veel ruimte was om kansen en interesses uit te diepen.

EU-vertegenwoordiging, op bezoek bij andere universiteiten

Mijn opdracht ging ook over EU-vertegenwoordiging en de profilering van de Erasmus Universiteit in Brussel. Hiervoor ging ik onder andere op bezoek bij andere universiteiten en heb ik een benchmarkanalyse uitgevoerd. Het was erg inspirerend om te horen hoe andere universiteiten over hetzelfde vraagstuk dachten en elk hun eigen oplossing hadden gevonden. Ik vond het ook ontzettend leuk dat alle universiteit zo open staan voor kennisdeling. Ik bracht partijen in de universiteit bij elkaar, die elk een eigen kijk en uitgangspunt hadden op dit onderwerp en uiteindelijk leidde mijn aanpak tot een gedragen beleidsadvies.

Onderwijslogistiek

Nu ben ik gestart bij de faculteit Bouwkunde. Van een centrale afdeling op het gebied van onderzoek ga ik nu naar een decentraal organisatieonderdeel (de faculteit) en naar een andere kerntaak van de universiteit, namelijk onderwijs. Hier gaat de wereld van onderwijslogistiek voor me open. Als student is het bijna vanzelfsprekend dat het onderwijs goed geregeld is, maar er gaan veel processen aan vooraf.

Mijn taak dit jaar is het efficiënt en slim organiseren van de inzetplanning. En zoals  jullie in onderstaand plaatje kunnen zien, zijn er veel processen verbonden aan inzetplanning. Een ontzettend interessante uitdaging dus! Ik moet de scope goed afbakenen, mijn project duurt immers maar een jaar, maar tegelijkertijd goed oog houden voor de andere delen van de ‘honingraat’.

Marjet de Vries

Marjet de Vries

Trainee Onderwijsplanning en optimalisatie - TU Delft