Per 1 september 2018 is Laura begonnen aan haar tweede opdracht als Trainee aan de Rotterdam Schoon of Management binnen het Career Centre als Employer Relations Officer. Deze afdeling houdt zich bezig met het begeleiden van de studenten naar de arbeidsmarkt en het optimaliseren van de employability van de studenten. Het Career Centre ondersteunt studenten bij de voorbereiding en helpt hen om in contact te komen met werkgevers voor de best passende baan. Laura zal zich voornamelijk bezig gaan houden met het bij elkaar brengen van bedrijven en studenten door o.a. consultancy projecten, stages en vacatures voor vaste banen. Als trainee krijg je een overzicht van relatiemanagement richting bedrijven, ontwikkelen van RSM corporate partnerships ten behoeve van de MSc programma’s en acquisitie ten aanzien van fairs en studenten consultancy projecten. 

“Hoe maak je complexe data begrijpelijk en inzichtelijk?”

Afgelopen jaar ben ik begonnen als trainee bij het Delft Health Initiative binnen het valorisatie centrum. Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met beleidsvorming en het opzetten van strategische projecten. Ik heb veel data-analyses uitgevoerd naar de sterke punten van de TU Delft op het gebied van gezondheidszorgonderzoek en hoe zich dit verhoudt tot de veranderingen in dit onderzoeksgebied op wereldniveau. Vragen als: Hoe moet de TU Delft zich hierin positioneren?, Wat zijn belangrijke onderzoeksthema’s voor de komende jaren? en Hoe gaat de universiteit hier op inspelen? Aan mij de taak om al deze data overzichtelijk en visueel te maken om zo een start te maken met strategische keuzes.”

“Daadwerkelijk bijdragen aan de professionele ontwikkeling van studenten”

Ik vond het belangrijk om in mijn tweede opdracht dichter bij de studenten de staan en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van de student. Voor mij was het ook belangrijk om dit jaar in een teamverband te werken, omdat ik op deze manier het beste uit mezelf en de ander naar boven kan halen.”

“Dynamisch werk met veel contact”

De afgelopen weken ben ik al bij veel bedrijven op bezoek geweest voor verschillende projecten. Zo ben ik al bij Philips langs geweest om een video op te nemen waarom RSM studenten goed passen binnen het bedrijf en wat de mogelijkheden zijn voor onze studenten. Ik ben naar het World Financial Congress geweest in Madrid, om onze partnership met de vliegtuig brancheorganisatie IATA te promoten en het over het nieuwe stage programma te hebben. Kortom een erg dynamische baan met veel contacten, iets waar ik erg van houd”.

Laura Wolters

Laura Wolters

Trainee Employer Relations - Erasmus Universiteit