Het jaar is voorbij gevlogen. Mijn eerste jaar als LDE-trainee heb ik gewerkt als trainee Procesoptimalisatie en Organisatie Inrichting op de afdeling HRM bij Universiteit Leiden. Per 1 september 2018 ben ik werkzaam als trainee Optimalisatie Bedrijfsvoering / Beleidsmedewerker bij het Faculteitsbureau van Faculteit Sociale Wetenschappen. Graag schets ik kort een beeld van mijn ervaringen van het eerste jaar en de verwachtingen van het tweede jaar van het traineeship. 

“Het beste uit jezelf en uit de organisatie”

In mijn eerste jaar heb ik kennis en ervaring opgedaan met procesanalyse en optimalisatie. Aan de hand van Business Proces Modeling Notation (BPMN) heb ik een aantal processen op het gebied van verschillende HRM beleidsthema’s in kaart gebracht en gevisualiseerd in Visio. BPMN biedt de mogelijkheid om mijn creativiteit en interesse op het gebied van organisatie inrichting op een professionele manier te combineren. Processen, in tegenstelling tot afdelingen, lopen horizontaal door de organisatie. Om input op te halen en met processen te werken, opereerde ik vaak tussen verschillende afdelingen.”

“Bestuurlijk en uitvoerend”

Verder heb ik in mijn eerste jaar de mogelijkheid gehad om zowel bestuurlijk als uitvoerend aan de slag te gaan. Op bestuurlijk gebied ben ik als secretaris betrokken geweest bij de voorbereiding van de Strategische Conferentie 2018 van Universiteit Leiden gericht op Academisch Leiderschap. Daarnaast ondersteunde ik collega’s bij het uitvoeren van belangrijke analyses o.a. m.b.t. performance van medewerkers, benoemingen hoogleraren en fiscale rapportages.”

 

“Dieper de organisatie in”

In het tweede jaar duik ik de organisatie dieper in. Ik ben reeds gestart op het Faculteitsbureau van Faculteit Sociale Wetenschappen. Hier werk ik als beleidsmedewerker en adviseer ik op het gebied van bedrijfsvoering. Een belangrijk thema op de agenda dit jaar is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen diensten en instituten. Daarnaast grijp ik waar nodig kansen aan ter optimalisatie van processen binnen de bedrijfsvoering en het inzetten van visuals in het kader van end-to-end communicatie. Het zal een zeer leerzaam jaar worden – graag ontwikkel ik me verder op het gebied van projectmanagement, effectief luisteren en adviseren.”

Dylan Voncken

Dylan Voncken

Trainee Optimalisatie Bedrijfsvoering / Beleidsmedewerker - FSW, Universiteit Leiden