Wat betekent de ‘digitale revolutie’ voor universiteiten en (onderwijs)professionals? Hoe kunnen universiteiten gebruik maken van data-analyse of automatisering? Pikken robots straks onze banen in en welke vaardigheden hebben we nodig om relevant te blijven in een digitaliserende arbeidsmarkt? Veertien LDE-trainees stonden te trappelen om een antwoord op deze vragen te vinden in Engeland. Tijdens een driedaagse businesstrip zouden we een bezoek brengen aan aan Oxford University, Imperial College London en FutureLearn en natuurlijk de nodige cultuur opsnuiven. Vol inspiratie zouden we daarna terugkeren naar Leiden, Delft en Rotterdam…

…en toen gooide COVID-19 roet in het eten. In de week voor de reis kreeg de reiscommissie al verschillende afmeldingen binnen vanuit Engeland, omdat er geen fysiek bezoek meer mocht plaatsvinden. De commissie bleef hoopvol en ging door met het regelen van alternatieve programmaonderdelen, maar na de persconferentie waarin premier Rutte nieuwe maatregelen aankondigde, werd het definitief: de universiteiten gaven een negatief reisadvies en onze LDE-businesstrip ging niet door.

Al snel kwam het initiatief vanuit Imperial College London om elkaar toch te ontmoeten, via Zoom. Geheel in het thema van de reis hebben we toch twee meetings gehad, waarin we hebben kennisgemaakt met de organisatie, hebben geleerd wat ze doen om ‘future proof’ te zijn en hebben we best practices en kennis uitgewisseld.

FutureLearn: ‘COVID-19 is an opportunity for digital learning’

FutureLearn (FL) is een online leerplatform met +- 2000 ‘courses’ en 170 partners wereldwijd. We spraken met Kate Sanders – Partnership Director bij Future Learn – over het doel van de organisatie: “our purpose is to transform access to education”. FL richt zich voornamelijk op de ‘advancer’; mensen tussen de 26-45 jaar met een fulltime baan en een wens om zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied.

Sanders denkt dat COVID-19 een kans is voor digital learning. Dit blijkt uit de cijfers van FL; sinds het begin van de pandemie hebben meer mensen zich aangemeld en zijn er meer courses afgerond. Ook voor universiteiten biedt het kansen; veel universiteiten zagen zich gedwongen om online les te geven. Sanders benadrukt dat universiteiten daarentegen de nodige uitdagingen aan zullen lopen, want er bestaat een verschil tussen online les geven en digital learning: “some universities try digital learning, but it becomes more like distance learning, since they rush into it”. Digital learning vraagt namelijk om specifieke vaardigheden en tools.

Ook gerelateerd aan COVID-19 – en absoluut herkenbaar voor de Nederlandse universiteiten – is het omgaan met toetsen in digitale vorm. Hoe voorkom je fraude in een online onderwijsomgeving? Veel partneruniversiteiten van FL ontwikkelen eigen tools om toetsen af te nemen, maar FL ontwikkelt ook toetsen en beoordelingsmethoden, denk aan peer-to-peer review en assessments.

Hoe gaat digital learning na COVID-19 er uit zien en welke rol krijgt het in het (wetenschappelijk) onderwijs? De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van online onderwijs in een stroomversnelling terecht komt. Een hybride vorm – waarin zowel on-campus onderwijs als digitaal onderwijs een plaats heeft – is de toekomst.  Er zijn al voorbeelden van courses die gedeeltelijk online en gedeeltelijk offline worden gegeven, waarin beide vormen een eigen rol spelen: “There should be real-life social interaction; but there should also be social interaction in an online course”.

Imperial College London – ‘focus on engagement & interaction’

Betty Hue werkt voor het Centre for Continuing Professional Development (CPD), onderdeel van het Imperial College London (ICL). CPD ontwikkelt commerciële, non-credit onderwijsprogramma’s voor ICL. Voorbeelden hiervan zijn open courses, Summer/Winter Schools en Executive Training (bv. een leiderschapsprogramma voor bestuursleden van Chinese universiteiten). CPD helpt academici en afdelingen bij het ontwikkelen van deze onderwijsprogramma’s.

Een aantal courses werden al online gefaciliteerd, maar door de pandemie werd CPD gedwongen om binnen in een korte tijd alle onderwijsprogramma’s te digitaliseren. Hue deelde een aantal uitdagingen van een universiteit in coronatijd met ons, waaronder de zoektocht naar en implementatie van tools die groepsdiscussies faciliteren. Het is belangrijk om eerst te identificeren welke tools er zijn en welke mogelijkheden deze tools hebben, voor er een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde tool. Een tool die interactie faciliteert is belangrijk, maar om interactie en betrokkenheid te waarborgen moet ook gekeken worden naar de inhoud en de structuur van courses. Denk bv. aan het aanpassen van groepsgroottes: een online college voor 50 studenten zet studenten in de passieve modus, wat je kan voorkomen door online werkgroepen te faciliteren voor 15-20 studenten.

In Leiden, Delft en Rotterdam zien we dezelfde uitdagingen terug. Een voorbeeld is de zoektocht naar tools waarmee tentamens digitaal kunnen worden afgenomen en/of tools waarmee fraude tijdens tentamens voorkomen kan worden. Een tool moet niet alleen inhoudelijk het tentamen kunnen faciliteren, maar ook de privacy van de gebruikers waarborgen én gefaciliteerd kunnen worden door de ICT-afdeling van de universiteit.

Naast uitdagingen biedt corona ook kansen. CPD voert bijvoorbeeld veel marktonderzoek uit naar de benodigde vaardigheden in het bedrijfsleven, om vervolgens courses te ontwikkelen die deze specifieke skills ontwikkelen. Andersom geldt hetzelfde: op welke manier faciliteren organisaties dat hun medewerkers hun (digitale) skills kunnen gebruiken? Hue noemt de huidige situatie als voorbeeld:

Door het vele thuiswerken en de snelle digitalisering van het onderwijs – en het daarbij horende gebruik van digitale tools als Zoom, Skype en Microsoft Teams – worden werknemers meer ‘tech-savvy’. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat werknemers vaker digitale tools gaan gebruiken (in het onderwijs of tijdens het thuiswerken) en dit wellicht na de coronacrisis willen voorzetten. Hoe faciliteer je dit als universiteit? Heel interessant om vanuit Hue’s brede perspectief – vanuit de universiteit én het bedrijfsleven – naar dit soort vragen te kijken!

Wat nemen we mee?

Ondanks de teleurstelling dat onze businesstrip niet doorging, hebben we wel de kans gekregen om – geheel in het thema ‘future proof’ – twee succesvolle, online meetings te organiseren. Betty Hue en Kate Sanders hebben ons inzicht gegeven in hun visie op digital learning en de (online) toekomst van de universiteit. Wat zijn de take aways voor ons en de LDE-universiteiten? Digital learning kent verschillende uitdagingen én biedt tegelijkertijd heel veel kansen. Om optimaal gebruik te maken van de kansen, zal je een keuze moeten maken voor een bepaalde tool/een bepaald platform en zal je moeten investeren in het leren gebruiken van de tool. Digital learning vereist namelijk een andere manier van lesgeven dan ‘face to face’ onderwijs.