Het nieuwe jaar is alweer volop in gang en inmiddels hebben de trainees alweer een intensieve trainings tweedaagse van De Baak achter de rug. Twee trainees, Franka en Matthijs, vertellen over hoe zij deze tweede module van De Baak hebben ervaren.

DAG 1: DOOR FRANKA

Een dynamische en complexe omgeving met veel verschillende belangen: dat is het krachtenveld bij de universiteit. Ik vraag me dan ook meer dan eens af hoe ik me in dat veld moet manifesteren. Welk gedrag ik moet laten zien om overtuigend te zijn. Vol goede moed begon ik daarom aan de tweede module: ‘Beïnvloeden zonder macht’.

We ontmoetten elkaar ‘s ochtends in Noordwijk bij de Baak Seaside. Het uitzicht op zee en de strakblauwe lucht bleken de perfecte start van een inspirerende en leerzame tweedaagse training. Na de gebruikelijke check-in gingen we meteen aan de slag met de centrale vraag: ‘Hoe beïnvloed je anderen en bereik je het resultaat dat je voor ogen hebt?’. Een antwoord bood het Beïnvloedingsmodel, dat ervan uitgaat dat er vier beïnvloedingsstijlen zijn: argumenteren, inspireren, stellen en overbruggen. Vanuit het model reflecteerden we op onszelf en observeerden we elkaar: hoe is ons gedrag in een bepaalde situatie? Hoe ervaren anderen dat gedrag? Welk effect heeft dat gedrag? We leerden hoe we gesprekken en situaties kunnen sturen door bewust gebruik te maken van verschillende invloedstijlen.

Beïnvloeding vindt echter niet alleen plaats op verbaal niveau. Met onze lichaamstaal geven we veel meer informatie over wat we bedoelen en hoe we ons voelen dan we mondeling kunnen uitdrukken. Elke fysieke houding en beweging wordt door anderen onbewust geïnterpreteerd. Sommige houdingen, bewegingen en gezichtsuitdrukkingen werken overtuigend, terwijl andere gebaren en gezichtsuitdrukkingen ons beoogde doel tegenwerken.

Logischerwijs stond het middagprogramma in het teken van non-verbale communicatie. De workshops boksen en bodytalk gaven inzicht in hoe we met onze lichaamstaal anderen voortdurend beïnvloeden. Wat vertelt iemands lichaamstaal en wat vertel ik met die van mij? We leerden de signalen herkennen en bewust in te zetten om ook overtuigend te zijn in non-verbale communicatie. Dat alles zonder macht, op basis van respect voor de ander en uitgaande van onze persoonlijke kracht.

Gelukkig volgde na inspanning ook ontspanning. Aan een lange gedekte tafel met uitzicht op zee genoten we van een uitgebreid diner. Ook was er tijd voor een nachtelijke strandwandeling, lange gesprekken bij de haard of een warm bad voor we ieder ons eigen royale zachte bed indoken, om 8 uur later fris en fruitig aan dag 2 te beginnen.

DAG 2: DOOR MATTHIJS

De dag begon voor sommigen van ons zeer fris door nog voor het ontbijt het strand op te gaan. Voor anderen (lees: mij) begon de dag slaperig aan de ontbijttafel. Na de check-in (waar bleek dat ik niet de enige was die nog een beetje op moest starten) gingen we aan de slag met de opgedane kennis over de beïnvloedingsstijlen van dag 1.

We gingen eerst in duo’s het strand op om te bespreken wat ons leerdoel werd voor de rest van de module. De opdracht was vervolgens om een (werk)situatie te simuleren waarin je iemand moest overtuigen en daarbij gebruik te maken van een communicatiestijl die normaal gesproken niet je voorkeur heeft.

Ik ben zelf geneigd om vooral te stellen. Daarbij zeg ik wat ik vind en wat ik van de ander wil. De ander kan hier vervolgens in meegaan of er tegenin gaan. Efficiënt toch? Helaas niet altijd. Ik heb geleerd dat het beter is om mijn beïnvloedingsstijl aan te passen op de persoon die ik probeer te beïnvloeden. Soms is het efficiënter om vragen te stellen en te luisteren, dan om meteen te zeggen wat je van een ander wilt. Dit was voor mij echt een eye opener.

Na een heerlijke lunch was het tijd om aan elkaar te presenteren wat we hadden geleerd tijdens de tweedaagse. Het ging om een korte presentatie van ongeveer 3 minuten. De presentatievorm was vrij, zowel de manier van presenteren als de opstelling van het publiek. Aanvullend daarop moest de presentatievorm je helpen uit je comfortzone te komen. Er gebeurde dan ook een hoop. We hebben in cirkels gestaan, op de grond gezeten, in theateropstellingen en ook de presenterende trainees varieerden van zitten, staan tot geheel uit het zicht.

Wat mij met name trof was de openheid en kwetsbaarheid bij de presentaties. Ik heb een inkijkje gekregen in de persoonlijkheden en achtergronden van mijn medetrainees. Dat was voor mij het meest indrukwekkende van de tweedaagse. Na de afsluiting gingen we allemaal positief en met veel stof tot nadenken het weekend in!