Zoals Muriel in haar blog over de eerste trainingsdagen in Noordwijk (klik hier) heeft geschreven, hebben wij de opdracht meegekregen om  te shadowen en te glimpen. Een kleine opfrisser: shadowen betekent dat je gedurende een (halve) dag meeloopt op de werkvloer van een andere trainee. Glimpen houdt in dat je een halve dag meeloopt met een voorbeeldpersoon van jou, het liefst werkzaam bij de Universiteit Leiden, TU Delft of Erasmus Universiteit (EUR). Dit om je persoonlijke groei te stimuleren, omdat je door af te kijken van een voorbeeldpersoon veel kunt leren.

Shadowen bij Diversity Office EUR

Veel trainees hebben elkaar intussen al geshadowd. Ikzelf ben bijvoorbeeld naar de EUR geweest om een halve dag mee te lopen met Max die daar bij het Diversity Office werkzaam is. Ik wilde graag met eigen ogen zien waar Max zich mee bezighoudt op het gebied van communicatie en beleid voor het Diversity Office.

De dag begon met een presentatie voor studentleden van de faculteitsraad en dit was ook meteen een goede introductie voor mij. Hierin werd verteld waar het Diversity Office voor staat, welke samenwerkingen er worden opgezocht, wie er werken bij het Diversity Office en welke doelen zijn gesteld. Ik vond het interessant om te merken dat het Diversity Office in eerste instantie vooral haar pijlen richt op het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan de EUR. In de nabije toekomst wil het Diversity Office zich meer gaan richten op de man-vrouwverhouding in andere functies op de universiteit en op diversiteit op het gebied van bijvoorbeeld etniciteit en kansengelijkheid onder studenten.

Hierna was het tijd om een rondje over de campus te lopen en snel een lunch te halen, die we tijdens het werkoverleg konden nuttigen. In het werkoverleg werden afgeronde en lopende zaken besproken en actiepunten die nog konden worden opgepakt, zoals het vaak gaat.

Na het werkoverleg was er een vergadering met de adviesraad van het Diversity Office. In deze adviesraad zitten werknemers en een vertegenwoordiger uit de studentenraad uit allerlei richtingen van de EUR. Hier zaten opvallend veel vrouwen in, maar Max vertelde achteraf dat een aantal mannen dat in de adviesraad zit, zich voor deze vergadering had afgemeld. Tijdens de vergadering werd onder andere een presentatie geven door Erasmus Pride over het instellen van genderneutrale toiletten op de universiteit.

Na deze vergadering was er alweer een dagdeel voorbij en hebben Max en ik nog even nagepraat met een kopje koffie over hoe het ging en wat voor soort project we in ons volgende jaar zouden willen gaan doen. Naast ons waren de traineecoördinator uit Delft en een trainee uit Leiden met een paar anderen aan het vergaderen. Zo werd ook meteen weer bevestigd dat de LDE-universiteiten de samenwerking opzoeken in de praktijk.

Stoute schoenen aangetrokken

Om een halve dag te glimpen heb ik de stoute schoenen aangetrokken door Anka Mulder (vice-president for Education & Operations in het College van Bestuur van de TU Delft) te vragen of ik bij haar een halve dag kon meelopen. Dit door middel van het schrijven van een toch wel vleiende mail, waarin ik schreef waar ik haar tot dan toe had zien en horen spreken tijdens bijeenkomsten op de TU Delft. Inspirerend vind ik dat mensen geboeid naar Anka Mulder blijven luisteren, waar voor mij nog een uitdaging ligt. Tot mijn verbazing reageerde ze heel snel op mijn mail dat ik mocht komen glimpen, waar we nog wel even een geschikte datum voor moesten vinden.

Ongeveer een maand later sloot ik aan bij een vergadering van de Onderdeelcommissie van de Universiteitsdienst (een medezeggenschapsorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over kwesties die de Universiteitsdienst aangaan, zoals organisatiewijzigingen en de begroting), een algemeen onderwijsoverleg en een meer specifiek onderwijsoverleg over het project Studiesucces.

Ik vond het interessant om mee te mogen lopen met een – in mijn ogen – vrouw die de top heeft gehaald. Zo heb ik geleerd dat eerlijkheid, openheid, vertrouwen en te weten op wie je kunt bouwen heel belangrijk zijn.